faara-logo.png

meer informatie +31 6 2863 6086

Juridisch

Voorkom een juridisch geschil en laat u vooraf informeren over uw rechten en plichten.

Juridische problemen kunnen te maken hebben met:

 • Ontslag;
 • Echtscheiding;
 • Erfenis;
 • Schulden;
 • Uitkeringen;
 • Belastingen;

 

Een ondernemer moet doen waar hij goed in is en dat is ondernemen.

Behalve dat het uitzoeken en oplossen van juridische kwesties tijdrovend is, kan het emotioneel belastend zijn. Het is dan fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat. Juridische dienstverlening optimaliseert uw relatiebeheer en voorkomt misverstanden achteraf.

U maakt dagelijks afspraken met klanten, leveranciers, werknemers, verhuurders of overheidsinstanties. Goede afspraken zijn van groot belang: u weet dan waartoe u zich wederzijds verplicht. Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden legt u graag duidelijk vast in een contract. Dit hoeft niet altijd duur en ingewikkeld te zijn. Er zijn standaardcontracten die uitstekend zijn. Wij toetsen uw contracten steeds aan de actuele wetgeving en beoordelen of zij uw risico’s ook voldoende beperken. Vooral bij transacties bekijken wij graag vooraf de mogelijke valkuilen en de juridische vormgeving ervan.

Onze juridische dienstverlening richt zich vooral op

 • samenwerkingsovereenkomsten,
 • arbeidsovereenkomsten,
 • risicovolle transacties,
 • aansprakelijkheden,
 • ondernemingsoverdracht,
 • bijzondere relaties,
 • huurcontracten,
 • beëindigingovereenkomsten en langlopende overeenkomsten.

Met onze juridische adviezen voorkomt u conflicten, bespaart u kosten en worden relaties niet onnodig beschadigd. Zijn er toch geschillen, dan kunt u ook op ons rekenen.