faara-logo.png

meer informatie +31 6 2863 6086

Waarom kiezen voor een registeraccountant?

Als mkb-ondernemer weet u alles van uw producten en/of diensten; die zijn immers uw bestaansrecht. Als goed ondernemer beseft u ook dat er voor een succesvolle bedrijfsvoering meer komt kijken dan kennis en ervaring alleen. Zo zijn personeelsbeleid, automatisering en financiering voor u zeker zo belangrijk. En uiteraard heeft u te maken met de fiscus, bouwt u aan uw oudedagsvoorziening en wellicht denkt u al na over bedrijfsopvolging.

Dat zijn stuk voor stuk specialistische terreinen die ook nog steeds complexer worden; zo complex dat externe ondersteuning onmisbaar is. Dan is het goed te weten dat er een allround specialist is die u op alle gebieden kan bijstaan: de registeraccountant (RA)

Een registeraccountant is een gekwalificeerd adviseur op een breed terrein, onder meer management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden. Zijn/haar brede financieel-economische kennis maakt een accountant tot 'huisarts' voor zijn/haar cliënten en hij/zij kan waar nodig doorverwijzen naar specialisten. Een RA-accountant houdt zich vooral bezig met controlewerkzaamheden en financiële verslaglegging van financiële feiten. RA-accountants hebben een universitaire opleiding moeten volgen. RA staat voor Register Accountant en staan ingeschreven bij het koninklijk NBA NBA is een beroepsorganisatie voor accountants

Veel mkb ondernemers hebben de keuze voor een registeraccountant al gemaakt. Bijna de helft van de bedrijven met twee tot tien werknemers maakt gebruik van de diensten van een registeraccountant; bij bedrijven met tien tot vijftijg medewerkers is dit bijna zeventig procent. De registeraccountant werkt dus niet exclusief voor grote bedrijven Zijn/haar expertise is uitstekend inzetbaar bij kleine en middelgrote bedrijven.

Voor veel mkb ondernemers is de registeraccountant het eerste aanspreekpunt: een vertrouwenspersoon en sparring partner met wie zij alle zaken die in hun bedrijf spelen, kunnen bespreken. Ook boekhouders en administratieconsulenten kunnen die functie vervullen. Het voordeel van de registeraccountant is dat hij/zij bevoegd is om verklaringen van financiële betrouwbaarheid uit te reiken, de zogenaamde accountantsverklaringen. Wat extra vertrouwen wekt bij externe partijen zoals banken, verzekeraars en de Belastingdienst. Door zijn/haar opleiding en het lidmaatschap van het NBA wordt hij/zij alom beschouwd als een serieuze en betrouwbare partner.