faara-logo.png

meer informatie +31 6 2863 6086

Risico management

Niet alleen voor grote ondernemingen maar ook voor bedrijven in het MKB is het van belang om alle risico's in kaart te hebben die voor de onderneming van belang zijn.

Met de groei van een onderneming is de administratieve organisatie en de interne beheersing van processen een onderdeel wat aandacht behoeft. En die aandacht (vaak) niet krijgt. Processen krijgen meestal al gaandeweg vorm. Of hierbij in het oog gehouden wordt welke risico's een ondernemer loopt door processen op deze wijze vorm te laten krijgen, is maar de vraag.

Wij kunnen in overleg met u, uw processen in kaart brengen en aangeven welke verbeteringen er noodzakelijk en mogelijk zijn.

Om enkele risico's te benoemen:

Personeel: worden bij nieuwe personeelsleden inichtingen ingewonnen bij de vorige werkgever(s)? Of komt u er liever zelf achter of uw personeel betrouwbaar is?

Inkopen: zorgen uw inkopers voor de beste deals voor uw bedrijf, of worden zij er vooral zelf beter van?

Is er goed zicht op de voorraden, of grijpt u nogal eens mis in de veronderstelling dat er nog voldoende voorraad was?

Verkopen: is het systeem waterdicht, zodat u zeker weet dat alle geleverde producten/diensten gefactureerd worden?

Zijn er goede procedures met betrekking tot het manen van debiteuren, zijn er afspraken met een incassobureau? Of laat u hier geld liggen?

Naar aanleiding van risicobeheersingstrajecten die door ons zijn uitgevoerd is door ons in samenwerking met EurInSol B.V. een monitoring-tool ontwikkeld waarmee risicobeheersing een fluitje van een cent wordt. Daarnaast heeft de tool als voordeel dat het 'wij'' gevoel in uw organisatie bevorderd wordt.  Wilt u meer weten over de beheersing van risico's in uw bedrijf, neemt u dan contact met ons op of neem een kijkje op www.barttool.com.